Narantal

Szkolenia

 

                                        

 

Oferta szkoleniowa obejmuje m.in.:

 

  • dostęp i ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
  • projekty e-integracji dla mieszkańców gminy/miasta,
  • zarządzania bezpieczeństwem  informacji i ochrony danych osobowych,
  • nowa instrukcja kancelaryjna, dokumentacja elektroniczna, system EZD,
  • ePUAP a budowanie e-usług publicznych,
  • podpis elektroniczny i profil zaufany w praktyce administracji publicznej,
  • prawo zamówień publicznych,
  • uwarunkowania prawne i finansowe projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego z programów pomocowych UE.