Narantal

Doradztwo

 

                                       

 

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty w zakresie:

  • Badania satysfakcji klientów i jakości usług publicznych
  • Promocja i rozpowszechnianie wiedzy o eUsługach urzędu
  • Audyt stron Biuletynu Informacji Publicznej
  • Budowanie informacji kosztowej dla zarządzających oraz analiza i optymalizacja procesów  z wykorzystaniem rachunku kosztów działań
  • Przygotowanie JST do działań w obszarze partycypacji publicznej
  • Usługi zorientowane na aktualne potrzeby JST, w tym:
- Konsultacja planów inwestycyjnych
- Analiza i badanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości,
- Analiza potencjału rozwojowego gminy,
- Badanie stanu przedsiębiorczości  i możliwych dróg rozwoju
- Analiza i badanie możliwego profilu gminy (nakierowanie gminy na jeden główny cel rozwojowy)
- Badania gminy pod kątem rozwoju jednego konkretnego sektora
- Ogólna analiza możliwości rozwoju regionu
- Konsultacja strategii rozwoju gminy
- Badania związane z problemami społecznymi (bezrobocie, ubóstwo) oraz wykluczeniem społecznym
- Badania związane z kulturą i tradycją danego regionu
- Zbadanie i spisanie tradycji danego regionu
- Konsultacje strategii rozwoju turystki w gminie
- Badanie marki gminy, np. określenie pozycji gminy wobec sąsiadów, badanie wizerunku gminy w oczach jej potencjalnych nowych mieszkańców, badanie możliwości rozwoju  turystyki w gminie wśród potencjalnych odwiedzających, analiza mocnych i słabych stron gminy.