Narantal

Technologia

 

                                      

 

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszej oferty, obejmującej m.in.:

 

 • opracowanie i aktualizację dokumentów strategicznych,

 • przygotowanie, konsultację i pomoc w uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania na realizację przedsięwzięć rozwojowych,

 • poprawę jakości i efektywności świadczonych usług z wykorzystaniem technologii ICT,

 • analizę i optymalizację kosztów działania administracji,

 • szkolenia, ułatwiające funkcjonowanie administracji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i technologicznym,

 • badania i konsultacje dot. rozwoju gminy, w tym określenie potencjału w wybranych obszarach (np. turystyka, przedsiębiorczość), badanie wizerunku,
 • opracowanie planu rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • opracowanie koncepcji i studiów wykonalności przedsięwzięć, wsparcie w realizacji,
 • usługi zmierzające do rozwoju i popularyzacji e-usług,
 • plan rozwoju IT w urzędzie,
 • rachunek kosztów działań,
 • audyt bezpieczeństwa informacji.