Narantal

Nowoczesny urząd

 

          
                                                              

 

W nowoczesnej administracji publicznej coraz większy nacisk kładzie się na jakość, skuteczność działania i obniżanie kosztów. Cele te osiąga się dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym, które pomagają usprawniać proces obsługi interesantów.

Współczesne wyzwania stojące przed urzędami gmin, takie jak strategia rozwoju, sprawne zarządzanie budżetem, inwestycjami czy obsługą obywateli, sprawiają, że usprawnienie obiegu informacji oraz wyeliminowanie nieefektywnych procesów stają się warunkami niezbędnymi do utrzymania wysokiej skuteczności urzędu.

Dostęp on-line wszystkich pracowników do aktualnych danych daje im możliwość skuteczniejszego działania i zwiększa ich decyzyjność. Równie istotne jest zbudowanie systemu wymiany informacji, które połączy poszczególne działy administracji gminy z instytucjami od niej zależnymi. Tylko dzięki takiej infrastrukturze możliwe jest zdecentralizowanie zadań przy jednoczesnym zachowaniu pełnego dostępu do kluczowych informacji. Na tej podstawie pracownicy urzędu mogą podejmować racjonalne decyzje dotyczące wydatków i sprawować bieżącą kontrolę nad finansami.

Sprostanie różnorodnym wyzwaniom w zakresie finansów i zarządzania majątkiem w instytucjach administracji publicznej wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań systemowych, strukturalnych oraz ciągłego doskonalenia umiejętności urzędników. Wykorzystanie do tego celu innowacyjnych narzędzi IT, wiedzy z zakresu optymalizacji struktur i zarządzania zasobami ludzkimi pozwala nie tylko usprawnić tę sferę działania urzędu, lecz także zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.