Narantal

Oczyszczalnie trzcinowe

 • Oczyszczalnie ścieków hydrobotaniczne (roślinne, glebowo-korzeniowe, mineralno-trzcinowe) Oczyszczalnie hydrobotaniczne ścieków to efektywna i ekonomicznie korzystna alternatywa do rozwiązań konwencjonalnych. Oczyszczalnia regeneruje się sama oraz wykorzystuje do działania między innymi energię zawartą w ściekach oraz energię słońca. Nie zubaża środowiska lecz stanowi wręcz cenny biotop.
   
 • Oczyszczona woda
  Odzyskana po oczyszczeniu woda może być stosowana do wielu celów gospodarczych czy zasilić
  układ wodny ogrodu. Jak wynika z 8- letnich badań różnych systemów oczyszczalni glebowo-korzeniowych prowadzonych przez Federalny Urząd Środowiska (Umweltbundesamt 1994, 1999) najwyższą wydajność
  mają pulsacyjnie zraszane nowoczesne filtry wertykalne, które przy zapotrzebowaniu ok. 3- 4 m3 /RM
  osiągają redukcje BZT5 w zakresie 95- 99% oraz znaczne redukcje tzw. biogenów, - np. osiągnąć mogą przeszło 95% redukcji fosforanów.
   
 • Najbardziej efektywne oczyszczalnie ścieków W wyniku wieloletnich badan nad najbardziej efektywnymi
  metodami oczyszczania ścieków powstały pod koniec lat 60-tych dwa podobne systemy opracowane
  przez Seidl'a i Kickuth'a w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech. Metody te oparte są na tlenowym
  i beztlenowym rozkładzie ścieków przez mikroorganizmy, które tworzą biologiczna błonkę na mineralnych ziarenkach złoża porośniętego trzciną. Ogromna sprawność takich oczyszczalni zależy przede wszystkim
  od doboru poszczególnych składników filtra mineralno-organicznego, które decydują o rozwoju odpowiednich mikroorganizmów rozkładających niepożądane składniki ścieków oraz trwale wiążą elementy toksyczne
  i biogenne.
   
 • Trzcina pospolita (Phragmites australis)
  Trzcina spełnia ważną role w dotlenianiu głębszych warstw złoża mineralnego (do1,5m głębokości),
  natomiast jej bezpośredni udział w oczyszczaniu jest niewielki i wynosi zaledwie 10-15%.